Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye değişikliği yayımlandı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, OGM’nin döner sermaye tutarında değişikliğe gidilerek, söz konusu tutar 1 milyar liraya yükseltildi.

Yayımlanan yönetmeliğin, “işletme konsolide bilançosunun karla kapanması halinde, tahakkuk eden kurumlar vergisinin mahsubundan sonraki karı üzerinden her yılın mayıs ayının sonuna kadar yüzde 10 oranında hazine hissesinin, genel bütçeye irat kaydedileceğine” ilişkin maddesi yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Diğer yandan işletmenin ödenmiş sermayesi tahsis edilen sermayeye ulaşana kadar, dönem sonu karının tamamı ödenmemiş sermayeye mahsup edilecek.

Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştığında kurumlar vergisi ödendikten sonra dönem net karı bulunması halinde bu tutarın hepsi, haziran ayının sonuna kadar genel müdürlük bütçesine gelir olarak eklemek üzere, özel bütçe muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx