Uşak Üniversitesi en az lise mezunu işçi arıyor! Müracaat ayrıntıları neler?

Uşak Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Büro Çalışanı, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Teknisyen, Takviye İşçisi, Diyetisyen, Hemşire, Başka Sıhhat İşçisi , Mimar, Kütüphaneci, Sıhhat Teknikeri, Tekniker, Mühendis ve Spor Uzmanı takımları için işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayana kurum, tekrar beraberinde en az 60 KPSS puan kuralı arıyor. Merak edilen öteki tüm ayrıntılara ise haberimizden ulaşabilirsiniz. 

BAŞVURU TARİHİ VE EKRANI

Uşak Üniversitesi işçi alımı müracaatları 1 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp 15 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek.

Şahsen müracaat alınmayacak olup posta yahut öteki yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı unsurundaki yaş kaidelerini taşımak,

3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; Taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak,

4- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.5-  Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak,

6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına, mani olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru mucibince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukaveleleri feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler,

8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9-  İş deneyimleri ilan kaidelerinde belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.

10-  Başvuracak adayların çalışma müddetlerini Toplumsal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

11- Müracaatlarda ‘’Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik’’ kararları uygulanır.

12- Yapılacak vazife gereği yerleşke dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir mahzuru olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

13- Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, birden fazla takıma müracaat yapanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

14- Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, mukavelede belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

15- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen genel kurallar aranır.

16- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P93 puanı temel alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

17-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her etabında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir

18- Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar. 

RESMİ İLAN METNİ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*