Yapılandırmaya komisyonda onay

Yapılandırmaya komisyonda onay

Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, devlete 30 Nisan öncesine Tunceli escort ait borcu olan binlerce kişi, gecikme Uşak escort ceza ve faizinden kurtulacak. Peşin ödemeyi seçenler Van escort eklenen enflasyon farkının da sadece yüzde 10’unu ödeyecek. Yani gecikme farkının yüzde 90’ı...
Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Taksitler aksarsa yapılandırma bozulacak mı?

Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Taksitler aksarsa yapılandırma bozulacak mı?

1- Yapılandırma hangi borçları kapsıyor? Temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB’lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor. Ayrıca TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan...
Son dakika: 31 Ağustos milat olacak: 500 milyar liralık yeniden yapılandırma

Son dakika: 31 Ağustos milat olacak: 500 milyar liralık yeniden yapılandırma

Verilen önergelerle yapılan düzenlemelere göre, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçiş cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, taşınmaz kültür...